Sem by přišlo nějaké úvodní slovo ve smyslu: proč jsou skripta v tomto formátu, jak se v nich orientovat, komu mají sloužit apod...

Tato sekce samozřejmě není nutná a je možno dát jako úvodní stranu přímo obsah samotných skript.